Beerenonderkleding.nl (V.O.F. Coenen-Joosten), gevestigd aan Dorpstraat 26, 6438 JV te Oirsbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.beerenonderkleding.nl
Dorpstraat 26 | 6438 JV Oirsbeek

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beerenonderkleding.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken.
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons door te mailen naar info@beerenonderkleding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk  doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beerenonderkleding.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om de goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beerenonderkleding.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat daar  een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Beerenonderkleding.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beerenonderkleding.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar - Bewaartermijn belastingwetgeving
Adres: 7 jaar - Bewaartermijn belastingwetgeving
Betaalgegevens: 7 jaar - Bewaartermijn belastingwetgeving 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beerenonderkleding.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beerenonderkleding.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beerenonderkleding.nl gebruikt functionele, analytische en trackings cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Beerenonderkleding.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beerenonderkleding.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u  of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@beerenonderkleding.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beerenonderkleding.nl wil u er bovendien op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beerenonderkleding.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via het contactformulier of stuur een mail naar: info@beerenonderkleding.nl

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel www.beerenonderkleding.nl de mogelijkhied om vragen te stellen middels een contactformulier,waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt.De gegevens die u ons toestuurd,worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e -mail nodig is voor de volledige beantwoording  en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten.Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.Uw e mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.